Milloin hevosen voi viedä teurastettavaksi?

Hevosen teurastaminen ja lihan hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa!

Hevonen voidaan teurastaa elintarvikkeena käytettäväksi, kun se on rekisteröity, sillä on Suomessa vahvistettu tunnistusasiakirja mukanaan teurastamolle vietäessä eikä sitä ole lääkitty tuotantoeläimille kielletyillä aineilla.

Tunnistusasiakirjassa ei saa olla merkintää teurastuskiellosta. Varsa, maahan tuotu tai muu hevonen, joka on rekisteröity 1.7.2000 jälkeen, voidaan teurastaa elintarvikkeena käytettäväksi aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua tunnistusasiakirjan antamisesta.

Hevosen elopainosta noin puolet on lihaa. Liha voidaan joko hyväksyä kokonaan tai osittain elintarvikkeeksi tai hylätä kokonaan. Hylkäämisperusteita ovat mm. vakava sairaus, suuri kasvainten määrä, hevosen lääkintä tai sen kuihtuneisuus.

Lähde: Hevostietokeskus